Jobba på SommarRock Svedala - intresseanmälan

Fält som är markerade med • måste fyllas i.
Namn
Adress  
Postadress    
Ålder
Mobiltelefon
E-post

 

Vad vill du jobba med på SommarRock Svedala?  
Säkerhet
Byggnation - el / IT
Byggnation - scen
Byggnation - staket
Byggnation - tält
Byggnation - område
Byggnation - stage crew
Byggnation - transport
Service - backstage
Service - entré
Service - foto
Service - städ
Service - mat
Service - öl
Service - försäljning
Service - VIP

 

Övriga kommentarer om dig,
t.ex. tidigare erfarenheter, specialbehov eller annat som kan vara av vikt: