Arbetsgrupper

Backstage-gruppen – ansvarar för alla artisters välbefinnande under deras vistelse på SommarRock Svedala.

Boknings-gruppen – sköter kontakterna med bokningsbolagen och är ansvarig för programmet.

Ekonomi-gruppen – ansvarar för budgeten, räkning och byte av kassor, samt har uppgiften att ha total kontroll på det ekonomiska läget.

El-gruppen – ansvarar för planeringen av SommarRockens strömförsörjning och byggnationen av all tillhörande infrastruktur.

Entré-gruppen – arbetar med försäljning av biljetter och inlösningen av dessa på festivalen.

Foto-gruppen – arbetar med att dokumentera diverse händelser på SommarRocken.

Försäljnings-gruppen – arbetar med försäljning av t.ex t-shirts, och med utdelning av programblad, öronproppar, m.m.

Hammar-gruppen – arbetar med utlåning av verktyg till övriga arbetsgrupper.

Hump-grupperna – arbetar med att bygga ljud och ljus samt med att bära och rigga all utrustning på scenerna.

IT-gruppen – ansvarar för all teknisk infrastruktur på SommarRock Svedala.

Lednings-gruppen – arbetar med festivalens utformning, budget, kommunikationen med diverse myndigheter, säkerhetutveckling, infrastruktur, program-planering, organisatoriska frågor, och som en länk mellan de olika gruppansvariga och festivalen.

Mat-gruppen – arbetar med att laga och tillhandahålla all mat till funktionärerna och besökarna under SommarRocks-veckan.

Områdesgruppen – Allt i allo-grupp vars ansvar är hela festivalens område, gör allt från att häfta upp skyltar till att bygga haki-ställningar. Områdesgruppen försörjer även grupper i behov med vatten och nätverk.

PR-gruppen – arbetar som en länk mellan mediavärlden och festivalen. Gruppen arbetar bland annat med PR-strategier, press-releaser, annonsering, reklam-material och presskonferenser.

Scencheferna – är ytterst ansvariga på respektive scen. Det är scenchefens uppgift att koordinera all aktivitet på och vid scenen. Detta gäller allt från planering av riggning till att se till att artisterna börjar spela på angiven tid.

Scen-gruppen – ansvarar för byggnationen av våra scener.

Sjukvårds-gruppen – består av 5 stycken sjuksköterskor, och de tar hand om allt från stukade fötter till öronproppar som fastnat.

Sponsrings-gruppen – arbetar löpande under året med att hitta sponsorer som kan hjälpa till att driva runt festivalen ekonomiskt.

Staket-gruppen – ansvarar för byggnationen av staket.

Städ-gruppen – är en viktig arbetsgrupp under festivalen. För att SommarRocken ska behålla sin charm och mys-faktor måste några personer slita dygnet runt med att hålla rent och snyggt på området.

Säkerhets-gruppen – är den största arbetsgruppen i SommarRocksorganisationen. Över 150 personer arbetar på något sätt med säkerhet. Säkerhetsgruppen gör allt från att vakta artister till att hjälpa vilsna barn finna sina föräldrar. I säkerhetsgruppen måste man vara 18 år fyllda, och som person vara social, ödmjuk och rättvis.

Transport-gruppen – ansvarar för planeringen av all transport av material och artister från och till SommarRocken, samt genomförandet av detta.

Trycksaks-gruppen – arbetar med framställning av bland annat affischer, dekaler, flygblad, t-shirts och annonser.

Tält-gruppen – sliter under veckan med att bygga ca 1.000 kvadratmeter tält. Det är allt från öltält till loger.

Öl-gruppen – ansvarar för inköp och försäljning av all dryck på SommarRocken.