Säkerhet och regler

När många människor ska samlas är det viktigt att alla går in under samma normsystem. Vi som arrangörer har sammanställt de för oss viktigaste samlevnadsreglerna som vi under SommarRock Svedala vill tillfoga det som allmänt kallas sunt förnuft. Tänk på att dessa regler inte finns för att hindra någon av er att uppleva lite utan för att alla ska få chansen att uppleva mycket. Hjälp våra funktionärer i entrén och på resten av området så kan vi tillsammans göra årets festival till något underbart.

Visitering vid entrén till festivalområde

- Alla visiteras innan de ges tillträde till området. Biljetter köpes inte tillbaka om man nekar visitering.
- Vapen, campingknivar och tårgas omhändertas och anses som förverkat.
- Mat, dryck, glasflaskor, burkar, PET-flaskor och sprayburkar får inte medföras in på festivalområdet. Det som överlämnas frivilligt eller beslagtas anses som förverkat.

Publiksurfning

Tillåts ej! Besökare som missbrukar "surfningen" tas åt sidan och får reprimand första gången. Andra gången klipps entrébandet av.

Alkohol

Alkoholförtäring är endast tillåten på serveringsområdena. Flaskor tas alltid om hand inne på festivalområdet.

Narkotika

Gällande narkotika har Sverige en tydlig lagstiftning. Narkotikapåverkade personer överlämnas till polis.

Rasism

Accepteras inte i någon form! Alla människor har lika värde. Rasistiska symboler polisanmäls.

Barn

- Det är upp till målsman om barn t.o.m 12 år får vistas i "vuxna ljudvolymer". Använd hörselskydd!
- På lördageftermiddagen (kl 13-17) får barn vistas på området utan målsmans sällskap, men på övriga tider måste barn vara i målsmans sällskap.

Husdjur

Det är strängeligen förbjudet att medföra någon form av husdjur in på festivalområdet.

Marknadsföring & försäljning

På SommarRock Svedala får du inte bedriva kommersiell verksamhet. Det är inte tillåtet att sälja/marknadsföra produkter/tjänster, sätta upp affischer eller dela ut flygblad, utan vårt tillstånd. Den som inte respekterar detta blir avvisad från festivalområdet.